Bestyrelsesmøde 7. 2

Bestyrelsesmøde 7. 2

Møde i Århus den 07.02.2017 kl. 10

Dagsorden

1. Godkendelse referat og dagsorden
2. Opfølgning manualer/Vedtægter
3. Opfølgning Hjemmeside
4. Orientering fra Varde
5. Godkendelse af regnskab fra Søvind – generalforsamling?
6. Evt.
7. Næste møde – 4.4.2017 kl. 10.00